Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Plan rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BORNE SULINOWO NA LATA 2020-2029

Uchwała Nr XIX/243/2020 Rady Miejskiej w Bornemn Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2029″

Strategii-Rozwoju-Gminy-na-lata-2020-2029

 

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BORNE SULINOWO NA LATA 2016 – 2026

Program Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026