Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dostawy

Likwidacja barier transportowych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Ogłoszenie:  ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
– SWZ SWZ  
– wzór formularza ofertowego:   zał – formularz_ofertowy
– dane portal e-Zamówienia   dane_postepowania_na_eZamowienia
– oświadczenie art. 125   zalacznik -_swz_oswiadczenie_125
– wzór umowy wzór umowy  
– OPZ   Opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienia do SWZ wyjasnienia do SWZ  
     
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania  
Informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
Informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty