Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023

Właściciele/opiekunowie psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej kastracji prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu oraz bezpłatnie je zachipować.

Akcja finansowana jest w 100% i obejmuje kastracje zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz ich znakowanie. Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z dowozem zwierzęcia do Przychodni Weterynaryjnej i jego odbioru.

Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna Lecznica dla Zwierząt s.c. przy ul. Szczecińska 40/2 w Szczecinku. Termin zabiegu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Przychodnią tel. 94 37 42 032.

Informacje na temat Akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, pok. 27, lub pod nr tel. 94 37 34 159, 94 37 34 120 lub 530 080 149.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie zadania jest:
1. złożenie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie kompletnego wniosku;
2. właściciel/opiekun psa zobowiązany jest załączyć do wniosku ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie lub aktualny wpis w książeczce szczepień.
3. jeżeli zwierzę było oznakowane we wniosku należy wpisać nr chipa.
4. osoby niewyrażające zgody na chipowanie zwierzęcia (jeżeli nie było trwale oznakowane) nie mogą skorzystać z finansowania zabiegów kastracji.

Osoby ubiegające się o finansowanie zabiegu mogą składać wnioski od dnia 17 kwietnia 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Sterylizacja/kastracja psa/kota dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikującego się do znieczulenia ogólnego. Ostateczną decyzję czy stan zdrowia zwierzęcia pozwala na poddanie go zabiegowi podejmuje lekarz weterynarii.

Właściciel/opiekun zobowiązany jest do poddania zwierzęcia zabiegowi w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po tym terminie zwierzę zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych.
Osoby mające problem z dowozem zwierzęcia do Przychodni mogą skontaktować się ze Strażą Miejską w Bornem Sulinowie tel. 094 37 34 148, 094 37 34 149, 662 252 358.

Kastracja jest jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemu bezdomności zwierząt. Przeważająca część psów i kotów staje się bezdomna ze względu na niekontrolowane rozmnażanie i brak wystarczającej liczy osób, które przyjęłyby je pod swój dach. Decydując się na sterylizację możesz przyczynić się do ograniczenia ilości bezdomnych psów i kotów, a tym samym zapobiec ich cierpieniu i złemu traktowaniu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2023

wniosek 2023