Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Ciemino – rok 2020

 

Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacji

  • Koszt realizacji: 8.500,00 zł
  • Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2020

W ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” w sołectwie Ciemino postawiono altanę o wymiarach 4×4 wraz ze stołami i ławkami. Całkowity koszt projektu wyniósł 14.500,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Za kwotę 4.500,00 zł, stanowiącą środki funduszu sołeckiego sfinansowano wyposażenie altany tj.: stół o długości 3 m – 2 szt., ławki z oparciem o długości 3 m – 4 szt.

Dodatkowo za kwotę 4.000,00 zł zakupiono: 2 kpl. ławostołów wykonanych z drewna iglastego klasy C 24 o długości 220 cm. Zestaw składa się ze stołu oraz dwóch masywnych ław. Zakupione meble ogrodowe posadowiono w pobliżu nowopowstałej altany rekreacyjnej.

Podsumowanie roku 2020

Środki przyznane sołectwu Ciemino w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 13.202,74 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 13.202,42 zł (100 %) w tym:

  • zakup ławostołów do altany rekreacyjnej – 4.500,00 zł
  • zakup ławostołów na strefę rekreacyjną – 4.000,00 zł
  • przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie ładu i porządku” zrealizowano za kwotę 4.702,42 zł – w tym zakup kosiarki spalinowej STIHL FS 410 – 3.481,33 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email