Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Dąbie – rok 2022

 

Zadanie: Realizacja projektu „Czysta wieś”

  • Koszt realizacji: 9.952,09 zł
  • Okres realizacji: maj-grudzień 2022

W ramach pierwszego etapu zakupiono 5 szt. pojemników na odpady mających zastosowanie do przechowywania odpadów komunalnych, do segregacji śmieci typu: plastik o pojemności 1100 l oraz 1 pojemnika do segregacji odpadów szklanych o pojemności 240 l. Kolejnym etapem zadania było wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki w czterech lokalizacjach w miejscowości Dąbie ( z kostki brukowej o łącznej powierzchni 30,75 m2).

Podsumowanie roku 2022

Środki przyznane sołectwu Dąbie w ramach funduszu sołeckiego stanowiły 18.017,35 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła: 18.016,51 zł (≈ 100,00 %):

  • realizację projektu „Czysta wieś” sfinansowano za kwotę 9.952,09 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Estetyka wsi” zrealizowano za kwotę 3.142,05 zł,
  • modernizację ogólnodostępnej strefy rekreacji obejmującą zakup folii przeciwwiatrowej do altany rekreacyjnej sfinansowano za kwotę 2.767,50 zł,
  • w ramach doposażenia świetlicy za kwotę 1.129,98 zł zakupiono projektor z ekranem,
  • przedsięwzięcie pod nazwą „Organizacja imprez” sfinansowano za kwotę 727,97 zł,
  • utrzymanie ładu i porządku zrealizowano za 296,92 zł.
Print Friendly, PDF & Email