Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Juchowo – rok 2020

Zadanie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Juchowie

  • Koszt realizacji: 6.795,75 zł
  • Okres realizacji: grudzień 2020

W ramach zadania zdemontowano istniejącą instalację elektryczną oraz wykonano nową instalację elektryczną i oświetleniową wraz z oprzyrządowaniem.

 

Zadanie: Zakup ławek betonowych

  • Koszt realizacji: 2.147,58 zł
  • Okres realizacji: lipiec 2020

W ramach zadania zakupiono 3 ławki betonowe bez oparcia, które posadowiono na terenie gminnym przy cmentarzu komunalnym w Juchowie.

 

Podsumowanie roku 2020

Środki przyznane sołectwu Juchowo w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 27.662,89 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 27.662,89 zł (100 %) w tym:

  • wykonanie instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Juchowie zrealizowano za kwotę 6.795,75 zł.
  • zakup munduru bojowego dla OSP Juchowo – ubranie specjalne Raptor NXT Gold OPS 2 częściowe CNBOP sfinansowano za kwotę 2.460,00 zł,
  • w ramach zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” między innymi zakupiono 3 ławki betonowych bez oparcia. Wartość przedsięwzięcia – 5.460,38 zł,
  • w ramach zadania pn. „Utrzymanie ładu i porządku” zakupiono m.in. kosiarkę spalinowej STIHL RM 253 T oraz odkurzacz ogrodowy STIHL SH 56. Wartość przedsięwzięcia 3.784,55 zł,
  • w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Juchowie” zakupiono 2 komputery HP 460-p208nw i3-7100/RAM 8GB/1T/R520/Kb+M/W10 z myszą i klawiaturą, monitorem Philips 223V5LSB oraz głośnikami Genesis Helium 200, ponadto zakupiono konsolę Playstation SLIM z grami do PS4 oraz witrynę białą 73 x 175 cm. Przedsięwzięcie zrealizowano za kwotę 9.162,21 zł
Print Friendly, PDF & Email