Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Juchowo – rok 2021

Zadanie: Nowe wiaty przystankowe w gminie Borne Sulinowo 

W miejscowościach Kłosówko, Kądzielna i Łubowo posadowiono nowe wiaty przystankowe.

Nowoczesne, przeszkolone konstrukcje w kolorze grafitowym, wyposażone w drewniane ławki, zastąpiły dotychczasowe, wyeksploatowane przystanki.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego, dzięki zaangażowaniu sołtysów: sołectwa Juchowo – p. Ireny Lis i sołectwa Łubowo – p. Agnieszki Kwiatkowskiej.

Konstrukcja wiat ochroni mieszkańców oczekujących na transport przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – opadami deszczu i śniegu, wiatrem, a także promieniowaniem słonecznym. Dla bezpieczeństwa ściany wykonano z szyb ze szkła hartowanego.

Wartość zadania wyniosła 17.232,30 zł brutto.

Zadanie: Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Juchowo

  • Koszt realizacji: 13.532,87 zł
  • Okres realizacji: listopad – grudzień 2021

W ramach zadania na Cmentarzu komunalnym w Juchowie ( działka nr 123/1) wykonano ścieżkę z nawierzchnią szutrową o szerokości 260 cm i długości 40 m. Zakres zadania obejmował utwardzenie ścieżki o powierzchni 104 m2: ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na ławie betonowej, korytowanie na głębokość 20 cm, wykonanie podbudowy z gruzu na głębokość 15 cm, utwardzenie z kruszywa drogowego na głębokość 5 cm.

Ścieżki

Podsumowanie roku 2021

Środki przyznane sołectwu Juchowo w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 27.406,66 zł. Zakres zrealizowanych przedsięwzięć wyniósł 27.406,66 zł (100,00 %) z czego:

  • na budowę ścieżki na Cmentarzu komunalnym w miejscowości Juchowo przeznaczono 13.532,87 zł,
  • na zakup wiat przystankowych do miejscowości Kłosówko i Kądzielna wydatkowano 11.488,20 zł
  • za kwotę 831,07 zł sfinansowano zakup stojaka na rowery,
  • przedsięwzięcie pn.: „Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz promujących Gminę Borne Sulinowo” sfinansowano za kwotę 1.304,50 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie ładu i porządku” zrealizowano za kwotę 250,02 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email