Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Radacz – rok 2021

Domek narzędziowy w Radaczu z funduszu sołeckiego / listopad

W ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej” w sołectwie Radacz wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o powierzchni 30 m2, na którym posadowiono domek narzędziowy z drewna o wymiarach 4 m x 5 m.
Kluczowymi elementami konstrukcji są: drewniana podłoga, drzwi dwuskrzydłowe, okno z okiennicą, orynnowanie, a pokrycie dachowe stanowi gont bitumiczny.

Domek z drewna sosnowego wykonano metodą na pióro-wpust oraz dwukrotnie zaimpregnowano.

Całość prezentuje się nie tylko imponująco i solidnie, ale też harmonizuje z otoczeniem. Realizacja inicjatywy pozwoliła na funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Radaczu.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadanie wyniosła 19.945,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radacz.

***************

Fundusz topnieje, Radacz pięknieje! / maj

Fundusz sołecki umożliwia realizację oddolnych inicjatyw i służy poprawie życia mieszkańców. Przykładem jego właściwego wykorzystania i zaangażowania w rozwój lokalny jest sołectwo Radacz, które w 2020 r. zrealizowało wszystkie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia.

Dla sołectwa Radacz, zakupem koniecznym, wspierającym organizację spotkań i lokalnych imprez plenerowych, okazał się namiot imprezowy o wymiarach 5 m x 10 m oraz 9 kpl. zestawów biesiadnych o dł. 220 cm. Od teraz mieszkańcy sołectwa, bez względu na warunki atmosferyczne, mogą się spotykać i integrować na świeżym powietrzu.

Ze środków funduszu sołeckiego zostały również zrealizowane przedsięwzięcia w świetlicy wiejskiej w Radaczu. Zakupiono m.in.: komputer stacjonarny, kolorową drukarkę laserową
i zestaw tonerów. Kluczowym zadaniem inwestycyjnym w świetlicy okazała się jednak wymiana wysłużonych drzwi, które zastąpiono energooszczędnymi, aluminiowymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Zadbano również o tutejszych cyklistów, dla których przy budynku świetlicy zainstalowano stojak na rowery. Inicjatywa podniosła estetykę świetlicy wiejskiej
w Radaczu, nadała jej nowego charakteru, poprawiła także bezpieczeństwo dzieci licznie korzystających z tego miejsca.

Z kolei w ramach zadania pn. „Estetyka wsi” zakupiono rośliny i krzewy ozdobne, którymi mieszkańcy przyozdobili sołectwo. Pięknie utrzymany teren zielony wzbogacił się także
o nowoczesne betonowe ławki, które podniosły jego funkcjonalność i estetykę.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego to rezultat współdziałania mieszkańców sołectwa Radacz, sołtysa – p. Barbary Kurz i pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania wyniosła 28.622,99 zł.

Print Friendly, PDF & Email