Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Przetarg na sprzedaż autobusu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu służbowego Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie – Mercedes Sprinter 519.

  1. Marka, typ, model: Mercedes Sprinter 519.
  2. Nr rejestracyjny: ZSZ 95TY.
  3. Rok produkcji 2010.
  4. Przebieg 477 364 km.
  5. Cena wywoławcza: 67 700,00 zł netto – 83 271,00 zł brutto.

Zainteresowani proszeni są o  składanie ofert na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego ogłoszenia.

Pisemne oferty prosimy składać na adres Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie ul. Aleja Niepodległości 6 do dnia 29.05.2024 roku do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna autobusu służbowego Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie – Mercedes Sprinter 519”. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 04.06.2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój nr 30. Pojazd można oglądać w dni robocze w garażu przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie w godz. od 11.00 do 13.00. Kontakt do osoby upoważnionej – tel. 793 405 958.

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie kupujący którzy złożyli ofertę, zostaną wezwani w określonym przez sprzedającego terminie do złożenia oferty dodatkowej powyżej zaoferowanej przez siebie ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą zaoferowaną ceną brutto powyżej ceny wywoławczej.

 

  1. Instrukcja dla kupującego
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Opinia rzeczoznawcy wraz z opisem pojazdu
  5. Dokumentacja fotograficzna
Print Friendly, PDF & Email