Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dotacja na eko piknik

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał Gminie Borne Sulinowo dotację w wysokości 8.000,00 zł na organizację „Uczniowskiego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Juchowie”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony powietrza, mającej wpływ na postawy proekologiczne.

W dniu 14 czerwca, w Szkole Podstawowej w Juchowie, zorganizowane zostanie eko wydarzenie z wykorzystaniem 9 stanowisk Eko Box oraz ulotek informacyjnych.

Inicjatorami przedsięwzięcia i autorami wniosku jest grono pedagogiczne szkoły podstawowej w Juchowie.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Funduszu Ekologii i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W dniu 14 czerwca, w Szkole Podstawowej w Juchowie, zorganizowane zostanie eko wydarzenie z wykorzystaniem 9 stanowisk Eko Box oraz ulotek informacyjnych.

 

Print Friendly, PDF & Email