Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Fundusz sołecki

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Ustawa-o-funduszu-sołeckim


Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.

ZARZĄDZENIE NR 31-2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 marca 2021 r.

*****

Załączniki do Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 marca 2021 r. 

Załącznik Nr 1 – wniosek o przyznanie środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 2 – protokół z Zebrania Wiejskiego

Załącznik Nr 3 – uchwała Zebrania Wiejskiego

Załącznik Nr 4 – lista obecności

Załącznik Nr 5 – wniosek o zmianę przedsięwzięcia

Załącznik Nr 6 – uchwała przyjmująca zmianę wniosku pierwotnego

 

 

Print Friendly, PDF & Email