Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe przyznane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr VIII-86-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

*****************************

Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów

_____________________

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody Burmistrza Bornego Sulinowo dla wyróżniającego się sportowca:

Wniosek o przyznanie stypendium w formacie WORD

Wniosek o przyznanie stypendium w formacie PDF

Print Friendly, PDF & Email