Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

 
Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4
Odpowiedzialność za utrzymanie dróg  OKRĘGU I Odpowiedzialność za utrzymanie dróg  OKRĘGU II Odpowiedzialność za utrzymanie dróg OKRĘGU III Odpowiedzialność za utrzymanie dróg  OKRĘGU IV
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo Usługi Zimowe Grzegorz Jesionowski ul. Polna 27 78-445 Łubowo Usługi Sprzętem Rolniczym

Mateusz Michaliszyn Grabiążek 1, 78-460 Barwice 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo
  Osoby odpowiedzialne: Krzysztof Zając 694 935 582   Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Jesionowski  tel. 515 237 896    Mateusz Michaliszyn 663 499 571

Mariusz Michaliszyn 728 185 789

Osoby odpowiedzialne: Krzysztof Zając 694 935 582

 W przypadku opieszałości służb prowadzących utrzymanie zimowe dróg gminnych, sprawę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, kierownika Referatu Inwestycji – Krzysztofa Zająca, tel. 094 37 34 155.

****************

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Informacja na stronie internetowej->>>

****************

Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym przedstawia poniższa tabela:

Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalny czas na przywrócenie przyjętego standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
Standard IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. –   śnieg luźny: może zalegać – do 8 h –   śnieg zajeżdżony: występuje –   języki śnieżne: występują –   zaspy: mogą występować do 8 h Dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 h w miejscach wyznaczonych: – gołoledź – 8 h – śliskość pośniegowa – 10 h – lodowica – 8 h
Standard VI Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. –   śnieg luźny: -występuje –   śnieg zajeżdżony: występuje –   języki śnieżne: występują –   nabój śnieżny: występuje –   zaspy: występują do 48 h w miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości

 Drogi powiatowe Odpowiedzialność za utrzymanie dróg: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek. Dodatkowe informacje można uzyskać:            – w godzinach 7.00 – 15.00 w Powiatowym Zarządzie Dróg, tel. 094 372 43 60                         

Droga wojewódzka nr 172

Opis stanu utrzymania drogi   Dopuszczalny czas na przywrócenie przyjętego standardu
 Po ustaniu opadów śniegu  Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
Standard III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a  śliskość zimowa zlikwidowana na: – skrzyżowaniach z drogami i koleją, – na odcinkach o pochyleniu ponad 4%, – przystankach autobusowych, – innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi – śnieg luźny: do 6 godz. – śnieg zajeżdżony: może występować o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – zaspy do 6 godz.  w miejscach wyznaczonych: – gołoledź – 5 h – szron – 5 h – szadź – 5 h – śliskość pośniegowa – 6 h – lodowica- 5 h
Odpowiedzialność za utrzymanie drogi: RDW Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard                                                               tel. 094 31 23 271, fax 094 31 24 206, e-mail: rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl

 Droga krajowa nr 20

Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalny czas na przywrócenie przyjętego standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
Standard II Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi – śnieg luźny: do 4 godz. – błoto pośniegowe: do 6 godz. – śnieg zajeżdżony: może występować cienka warstwa nie utrudniająca ruchu – gołoledź: do 3 godz. – szron: do 3 godz. – szadź: do 3 godz. – śliskość pośniegowa: do 4 godz. – lodowica: do 4 godz.
Odpowiedzialność za utrzymanie drogi: Rejon w Szczecinku, ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek                                                                 tel. 094 373 09 80, fax 094 374 03 79, e-mail: szczecinek_pogoda@szczecin.gddkia.gov.pl

 

KIEROWCO  PAMIĘTAJ!

Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowite ich usuwanie.

ŻYCZYMY  BEZPIECZNEJ  DROGI!

 

Print Friendly, PDF & Email