Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na zbycie majątku ruchomego sprzedaż drewna opałowego

Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na zbycie majątku ruchomego sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki drzew, które stwarzały zagrożenie dla ludzi i mienia na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje PGW Wody Polskie – RZGW w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile. Więcej>>>

 

Print Friendly, PDF & Email