Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dotacja na przebudowę dróg na osiedlu w Krągach

Do końca listopada 2025 r. drogi gminne na rozwijającym się osiedlu mieszkaniowym w Krągach w większości zostaną przebudowane.

Gmina Borne Sulinowo pozyskała na ten cel z 8. edycji Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 3 mln zł.
W ramach inwestycji, na obecnie szutrowych drogach, położona zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. od 3 do 5 m. Wykonane zostaną także utwardzone pobocza, zjazdy do nieruchomości przyległych i energooszczędna sieć oświetleniowa.

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jakość życia mieszkańców miejscowości Krągi.

Zgodnie z zasadami programu Polski Ład, Gmina Borne Sulinowo ma kilka miesięcy na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz ogłoszenie skutecznego postępowania przetargowego.

POLSKI ŁAD

Print Friendly, PDF & Email