Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dotacja na modernizację dróg na osiedlu w Bornem Sulinowie

Do końca listopada 2025 r. w większości zostaną zmodernizowane drogi gminne na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.

Gmina Borne Sulinowo otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 mln zł. Środki pochodzą z 8. edycji Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. od 3 do 5 m wraz z infrastrukturą. Powstaną także utwardzone pobocza i zjazdy do nieruchomości przyległych.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i dostępność komunikacyjną mieszkańców jednorodzinnego osiedla mieszkaniowego w Bornem Sulinowie.

Zgodnie z zasadami programu Polski Ład, Gmina Borne Sulinowo ma kilka miesięcy na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz ogłoszenie skutecznego postępowania przetargowego.

POLSKI ŁAD

 

Print Friendly, PDF & Email