Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

MPZP oraz SUIKZP wyłożone do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu.

Print Friendly, PDF & Email