Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Statystyka

Obszar gminy – 48.450 ha  
w tym:    
lasy – 25.501 ha – 54,7 % pow.
jeziora – 3.493 ha – 7,5 % pow.
grunty orne – 11.191 ha – 24 % pow.
tereny zabudowane – 6.424 ha – 13,8 % pow.

 

******************

Statystyka na dzień 31 grudnia 2021 r.

******************

Statystyka na dzień 30 września 2021 r.

******************

Statystyka na dzień 30 czerwca 2021 r.

******************

Statystyka na dzień 31 marca 2021 r.

******************

Print Friendly, PDF & Email