Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Budowa świetlicy w Jeleniu

W miejscowości Jeleń, na dz. nr 6/28 obr. Jeleń, trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej. Obiekt zostanie oddany do użytku do końca września br. Budynek o pow. 137 m2 składać się będzie m.in. z sali głównej, sali komputerowej, zaplecza kuchennego i sanitarnego. Zostanie także wyposażony w meble i sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania.

To długa wyczekiwana przez mieszkańców Jelenia inwestycja realizowana w miejscowości, w której od kilku lat nie funkcjonuje świetlica wiejska. Zadanie pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń” dofinansowano kwotą 1 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotacja pochodzi z 3 edycji programu przeznaczonej dla miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wartość zadania wynosi 1.741.636,55 zł.

Print Friendly, PDF & Email