Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Budowanie tożsamości sołectw gminy Borne Sulinowo

Stowarzyszenie Kuźnia Talentów w Krągach realizuje w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 zadanie,, Bukiet gminy Borne Sulinowo -budowanie tożsamości sołectw gminy Borne Sulinowo”

Celem projektu jest budowanie tożsamości i tworzenie kultury osadniczej sołectw gminy Borne Sulinowo poprzez opracowanie wzoru ludowego/symbolu będącego marką, z którą będą się identyfikować mieszkańcy danych miejscowości. Kanwą wzorów identyfikujących poszczególne sołectwo będzie opracowany już wzór Sołectwa Krągi.

Print Friendly, PDF & Email