Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. M. Konopnickiej

W dn. 11 grudnia 2023 r. Burmistrz Bornego Sulinowa i Wojewoda Zachodniopomorski podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie”. Tym samym, jeszcze w 2024 r. kolejna ulica w naszym mieście znacząco poprawi swój stan techniczny i komfort użytkowania.

Zadanie dofinansowane zostało kwotą 2.441.525,05 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny w wysokości 1.627.683,38 zł zapewni Gmina Borne Sulinowo.

Ulica M. Konopnickiej zostanie przebudowana na dł. 762,34 m. Przebudowie ulegnie również 6 odcinków łączących tę drogę z ul. F. Chopina.

Obecnie droga posiada zniszczoną, jeszcze poradziecką nawierzchnię bitumiczną. Liczne deformacje, spękania, wyboje i łaty po naprawach oraz zapadnięcia nawierzchni powodują zastoiska wody i zły komfort użytkowników.

Realizacja zadania podniesie standard techniczny drogi, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie Borne Sulinowo, zapewni także spójność i jednorodność sieci dróg gminnych i powiatowych. Wpłynie również na estetykę krajobrazu i jakość życia lokalnej społeczności.

Wartość inwestycji szacowana jest kosztorysowo na 4.069.208,43 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada 2024 r.

Info - ulica Konopnickiej.

Print Friendly, PDF & Email