Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Juchowie powstanie nowoczesna ekopracownia OZE.
Na realizację projektu pn. „Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie”, Gmina Borne Sulinowo otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie dotację w kwocie 75 000,00 zł.

W ramach zadania powstanie pracownia OZE o dominującym profilu przyrodniczo-geograficznym z możliwością prowadzenia zajęć doświadczalnych z dziedziny chemiczno- biologiczno- fizycznej. Pracownia zostanie wyposażona w specjalistyczne pomoce dydaktyczne ułatwiające przedstawienie tematyki odnawialnych źródeł energii.

Całkowita wartość zadania wyniesie 83 398,15 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie stanowi 75 000,00 zł, a wkład własny Gminy Borne Sulinowo – 8 398,15 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie do października 2023 r.

Ekopracownia - logosy
Print Friendly, PDF & Email