Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie

W dniu 4 lipca 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie w obecności Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Czesława Hoca- Posła na Sejm RP, Tomasza Wójcika – Wicewojewody zachodniopomorskiego, Doroty Chrzanowskiej – Burmistrza Bornego Sulinowa, Marka Subocza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Iwony Mrozickiej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Juchowie, została podpisana umowa o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu pn. „Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie”.

Zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu nowoczesnej pracowni OZE, która pozwoli na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada zakup mebli, pomocy dydaktycznych oraz modeli prezentujących możliwości pozyskiwania energii z natury. Ekopracownia w SP Juchowo pozwoli na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych, konkursów oraz lekcji pokazowych z dziedziny ekologii dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności.

Wartość zadania – 83 398,15 zł

Dofinansowanie – 75 000,00 zł

Wkład własny – 8 398,15 zł

 
Ekopracownia - logosy
Print Friendly, PDF & Email