Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Ciemino – rok 2021

Remont pomostu na jeziorze Ciemino w miejscowości Ciemino

  • Koszt realizacji: 13.463,26 zł
  • Okres realizacji: listopad – grudzień 2021

Zadanie polegało na zakupie tarcicy drewnianej, wyrobów hutniczych oraz materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomostu. W ramach zadania zakupiono 1,7 m3 tarcicy modrzewiowej struganej oraz około 1.120 kg wyrobów hutniczych (ceownik, kątownik, rury, płaskowniki).

Podsumowanie roku 2021

Środki przyznane sołectwu Ciemino w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 13.465,42 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 13.463,26 zł (99,98 %), w tym:

  • wyroby hutnicze oraz materiały budowalne sfinansowano za kwotę 7.127,53 zł.
  • 1,717 m3 deska modrzewiowa strugana o wymiarach 5 x 12×110 zakupiono za 6.335,73 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email