Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Ciemino – rok 2022

Zadanie: Remont pomostu na jeziorze Ciemino w miejscowości Ciemino

  • Koszt realizacji: 2.384,30 zł
  • Okres realizacji: maj 2022

W roku 2021 zakupiono tarcicę drewnianą, wyroby hutnicze oraz materiały budowlane niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomostu. W roku 2022 dokupiono tarcicę drewnianą, materiały budowalne, natomiast z zakupionych materiałów mieszkańcy Sołectwa Ciemino własnym sumptem wykonali remont pomostu.

Zadanie: Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w Cieminie

  • Koszt realizacji: 11.486,59 zł
  • Okres realizacji: październik – grudzień 2022

W ramach zadania na dz. nr 38/5 w miejscowości Ciemino posadowiono stół betonowy do gry w tenisa stołowego. Na utwardzonym terenie z kostki betonowej o powierzchni 6 m2 umieszczono grillo-wędzarnię.

Podsumowanie roku 2022

Środki przyznane sołectwu Ciemino w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 13.870,89 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 13.870,89 zł (100,00 %), w tym:

  • Remont pomostu na jeziorze Ciemino – 2.384,30 zł
  • Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w Cieminie – 11.486,59 zł.
Print Friendly, PDF & Email