Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Dąbie – rok 2020

Zakup altany ogrodowej wraz z dostawą i montażem dla sołectw: Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn. „Zakup altany ogrodowej wraz z dostawą i montażem dla sołectw: Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo”.

Dzięki sołtysom Noblin i Dąbia – Pani Luizie Kostrubiec i Pani Danucie Cywińskiej, mieszkańcy i turyści zyskali miejsca, w których można odpocząć niezależnie od pogody, chroniąc się przed deszczem lub skwarem.

Urokliwe ogrodowe altany wraz z wyposażeniem zostały usytuowane na działkach gminnych w sołectwach Nobliny i Dąbie, tworząc miejsca idealne do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz organizowania przyjęć i spotkań jednoczących mieszkańców sołectwa.
W przedsięwzięcie zaangażowali się mieszkańcy sołectw.

Wartość zadania wyniosła 12.600,00 zł.

Podsumowanie roku 2020

Środki przyznane sołectwu Dąbie w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 18.280,72 zł Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 18.279,02 zł (99,99 %) w tym:

  • przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego w obrębie placu zabaw” sfinansowano za kwotę 8.690,06 zł ( m.in. posadowiono altanę, 2 ławki betonowe z oparciem)
  • przedsięwzięcie pn.: „Dbałość o estetykę terenów zielonych zrealizowano za kwotę 5.941,33 zł ( m.in. zakupiono kosiarkę spalinową, nożyce do żywopłotu, zatrudniono pracownika do wykaszania terenów zielonych sołectwa Dąbie).
  • przedsięwzięcie pn.: „Imprezy integracyjne – dla dzieci i młodzieży – Dzień Kobiet” sfinansowano za kwotę 1.499,87 zł.
  • przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa stołu betonowego piknikowego z dwoma ławkami” zrealizowano za kwotę 2.147,76 zł.

 

Altana w Dąbiu

Altana w Dąbiu

 

Print Friendly, PDF & Email