Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Dąbie – rok 2021

 

Zadanie: Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacji

  • Koszt realizacji: 13.972,80 zł
  • Okres realizacji: marzec – listopad 2021

W ramach zadania na terenie działki rekreacyjnej nr 4/23 w Dąbiu zainstalowano elementy małej architektury: kosz betonowy o pojemności 70 l, 6 sztuk ławek betonowych z oparciem, stół betonowy do tenisa stołowego oraz grill ogrodowy obrotowy nad palenisko.

Podsumowanie roku 2021

Środki przyznane sołectwu Dąbie w ramach funduszu sołeckiego stanowiły 17.938,04 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła: 17.932,01 zł (99,97 %), w tym:

  • doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacji obejmowało:
  • sporządzenie mapy do celów projektowych dz. nr 4/23 Dąbie – 861,00 zł
  • posadowienie 6 ławek betonowych, stołu betonowego do gry w tenisa stołowego oraz kosza betonowego na odpady – 11.266,80 zł,
  • zakup i montaż grilla obrotowego nad palenisko – 1.845,00 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Estetyka wsi” zrealizowano za kwotę 2.909,21 zł ( w tym: wykaszanie terenów zielonych sołectwa),
  • przedsięwzięcie pn.: „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz imprez promujących Gminę Borne Sulinowo” sfinansowano za kwotę 1.050,00 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email