Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Jeleń – rok 2020

Zadanie: Nowy chodnik w Jeleniu /październik/

Dzięki zaangażowaniu i aktywności mieszkańców Jelenia, w tym sołtysa – Pani Marioli Dębczyńskiej, ta piękna miejscowość zyskała kolejny element małej architektury – chodnik o powierzchni 19 m2. Dzięki inwestycji gminna działka, znajdująca się w pobliżu tablicy informacyjnej i sklepu, stała się funkcjonalnym, estetycznym i bezpiecznym miejscem, z którego będzie mogła korzystać cała wiejska społeczność.

Zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Borne Sulinowo – z funduszu sołeckiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycję – 3.321,00 zł.

****************

Zadanie: Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowościach Jeleń i Przyjezierze

  • Koszt realizacji: 12.300,00 zł
  • Okres realizacji: wrzesień – październik 2020

W ramach zadania wymienione zostały 2 wiaty przystankowe w miejscowościach Jeleń i Przyjezierze.

Podsumowanie roku 2020

Środki przyznane sołectwu Jeleń w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 34.095,00 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 34.093,84 zł (≈100 %) w tym:

  • zakup, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych – 12.300,00 zł
  • zatrudnienie pracownika do wykaszania terenów zielonych – 1.360,00 zł
  • wykonanie chodnika przy tablicy informacyjnej w Jeleniu – 3.321,00 zł
  • zakup 15 kpl. zestawów biesiadnych -zestaw: 1 stół 60 x 220, 2 ławki 25 x 220 cm- 4.396,86 zł
  • namiot Prestige o wymiarach 4 m x 8 m PVC 560 g/m2 – 3.879,00 zł
  • namiot Comfort o wymiarach 3 m x 6 m PVC 560 g/m2 – 1.837,01 zł
  • wykonanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budowę pomostu rekreacyjno-cumowniczego i slipu do wodowania łodzi lekkich na jeziorze Świdno-Sarcze w miejscowości Jeleń – 5.000,00 zł,
  • organizacja imprez dla sołectwa – 1.999,97 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email