Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Jeleń – rok 2021

Zadanie: Rozpoczęcie pierwszego etapu budowy pomostu rekreacyjno-cumowniczego oraz slipu do wodowania łodzi lekkich na jeziorze Sarcze – Świdno w miejscowości Jeleń

 • Koszt realizacji: 25.204,58 zł
 • Okres realizacji: styczeń – grudzień 2021 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej budowy pomostu oraz wykonano I etapu budowy pomostu i slipu na j. Świdno – Sarcze w Jeleniu, którego zakres obejmował:

 • wycinanie trzciny z jeziora o powierzchni 400,00 m2,
 • roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem i zagospodarowaniem urobku,
 • usunięcie korzeni i humusu po wycięciu trzciny, dowóz piasku – 60,00 m3,
 • na powierzchni 400 m2 ułożenie geowłókniny oraz warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 15 cm w korycie.

Podsumowanie roku 2021

Środki przyznane sołectwu Jeleń w ramach funduszu sołeckiego stanowiły 33.163,96 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 33.154,96 zł (czyli 99,97 %) w tym:

 • rozpoczęcie pierwszego etapu budowy pomostu rekreacyjno-cumowniczego oraz slipu do wodowania łodzi lekkich na jeziorze Sarcze Świdno w m. Jeleń zrealizowano za 25.204,58 zł:
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 2.500,00 zł,
 • roboty przygotowawcze – 22.014,43 zł,
 • przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie ładu i porządku” sfinansowano za kwotę 4.248,61 zł.
 • na „Spotkania kulturalne, jednoczące mieszkańców sołectwa” wydatkowano 3.701,77 zł.
Print Friendly, PDF & Email