Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Jeleń – rok 2022

Zadanie: Kontynuacja rozpoczętych procedur i prac związanych z budową slipu i pomostu nad jeziorem Świdno-Sarcze w miejscowości Jeleń

  • Koszt realizacji: 24.999,59 zł,
  • Okres realizacji: listopad 2022 r.

Zadanie obejmowało wykonanie 12,5 m.b. pomostu na Jeziorze Świdno-Sarcze dz. nr 108 w miejscowości i obrębie Jeleń.

Podsumowanie roku 2022

Środki przyznane sołectwu Jeleń w ramach funduszu sołeckiego stanowiły 33.764,02 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła: 33.749,81 zł (99,96 %):

  • przedsięwzięcie pn.: „Kontynuacja rozpoczętych procedur i prac związanych z budową slipu i pomostu nad jeziorem Świdno-Sarcze w miejscowości Jeleń” dofinansowano kwotą 24.999,59 zł.
  • przedsięwzięcie pn.: „Spotkania kulturalno-rozrywkowe dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa” zrealizowano za kwotę 4.382,02 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie ładu i porządku” zrealizowano za kwotę 4.368,20 zł
Print Friendly, PDF & Email