Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Jeleń – rok 2023

Nowy pomost wędkarski w Sołectwie Jeleń

W miejscowości Jeleń, na jeziorze Świdno – Sarcze, powstał nowy pomost wędkarski.
Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa poprzez stworzenie bezpiecznego i komfortowego miejsca do wędkowania i docelowo wodowania łodzi lekkich.

Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe sołectwa, prace podzielono na kilka etapów. Początkowy etap rozpoczęto w 2020 r. od projektowania i uzyskania wymaganych pozwoleń. Po koniec 2021 r. przeprowadzono roboty przygotowawcze obejmujące wycinanie trzciny z jeziora, usunięcie korzeni i humusu, ułożenie na powierzchni 400 m2 geowłókniny oraz warstwy filtracyjnej z piasku. Na przełomie 2022 i 2023 r. wykonano ostatnie prace związane z budową pomostu wędkarskiego.

Nowopowstały obiekt budowlany mierzy 25 m.b. i prezentuje się imponująco. Budowa pomostu wędkarskiego jest częścią większego projektu, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Jeleń i promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Wartość inwestycji: 82.204,17 zł.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

Print Friendly, PDF & Email