Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Juchowo – rok 2022

Zadanie: Zakup stołów i ław – wyposażenie altany rekreacyjnej w Juchowie

 • Koszt realizacji: 2.950,00 zł
 • Okres realizacji: sierpień 2022

W ramach zadania zlecono wykonanie 2 kompletów mebli ogrodowych o masywnej konstrukcji, które ustawiono na terenie działki 80/5 w Juchowie. Jeden zestaw składa się stołu o długości 180 cm, 2 ław o długości 180 cm oraz 2 ław z oparciem o długości 90 cm. Meble ustawiono pod istniejącą altaną rekreacyjną zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej w Juchowie.

Zadanie: Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Juchowo

 • Koszt realizacji: 7.626,00 zł
 • Okres realizacji: maj 2022

Zadanie polegało na wykonaniu i montażu wiaty przystankowej o następujących parametrach technicznych: długość w ścianie tylnej ok. 4,1 mb, szerokość boku u podstawy 1,4 mb; ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym o grubości 8 mm. Wiat przystankowa usytuowana jest przed Szkołą Podstawową w Juchowie.

Zadanie: Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Juchowo

 • Koszt realizacji: 10.135,41 zł
 • Okres realizacji: czerwiec 2022

Na terenie działki nr 123/1 obręb Juchowo wykonano nową ścieżkę z nawierzchnią szutrową o szerokości 260 cm oraz długości 40 m. Był to drugi etap zadania, ponieważ w roku 2021 wykonano pierwsze 40 m ścieżki.

Podsumowanie roku 2022

Środki przyznane sołectwu Juchowo w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 28.235,41 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 28.191,24 zł (99,84 %) w tym:

 • przedsięwzięcie pn.: „Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w Juchowie – II etap” zrealizowano za kwotę 10.135,41 zł,
 • nową wiatę przystankową sfinansowano za kwotę 7.626,00 zł,
 • zakup stołów i ław (wyposażenie wiaty rekreacyjnej) sfinansowano za kwotę 2.950,00 zł,
 • przedsięwzięcie pn.: „Estetyka wsi” zrealizowano za kwotę 2.000,00 zł,
 • przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie ładu i porządku” zrealizowano za kwotę 900,00 zł,
 • na zadanie: „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz imprez promujących Gminę Borne Sulinowo” wydatkowano kwotę 2.097,93 zł,
 • zakup 2 szt. ławek betonowych sfinansowano za kwotę 1.881,90 zł,
 • za kwotę 600,00 zł zakupiono namiot automatyczny o wymiarach 3×3 m.
Print Friendly, PDF & Email