Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Kiełpino – rok 2022

Zadanie: Wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino

  • Koszt realizacji: 15.879,30 zł
  • Okres realizacji: kwiecień – lipiec 2022

Pierwszy etap zadania polegał na wykorzystaniu 30 szt. płyt żelbetowych drogowych zakupionych w roku 2021 poprzez ułożenie na podsypce piaskowej o średniej grubości ok. 10 cm. Kolejną częścią zadania było wykonanie robót ziemnych obejmujących: załadunek ziemi urodzajnej w ilości ok. 32 m3, załadunek ziemi na wyrównanie terenu w ilości ok. 24 m3 i przewóz do miejscowości Kiełpino dz. nr 251/18 obręb Kiełpino, rozgarnięcie ziemi w ilości 56 m3 koparko-ładowarką wraz z wyrównaniem terenu pod zasiew trawnika. Ostatnim elementem zadania był zakup i posadowienie ławki betonowej z oparciem również na terenie działki 251/18 w Kiełpinie.

Podsumowanie roku 2022

Środki przyznane sołectwu Kiełpino w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 17.622,45 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 17.621,07 zł (99,99 %) w tym:

  • przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino – etap II” zrealizowano za kwotę 15.879,30 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Estetyka wsi” zrealizowano za kwotę 887,50 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Imprezy lokalne” sfinansowano za kwotę 854,27 zł.
Print Friendly, PDF & Email