Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Kucharowo – rok 2020

Realizacja projektu „Ogród piknikowy w Kucharowie” i budowa zjazdu publicznego / październik

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego w tym roku zrealizowano pierwszy etap projektu pn. „Ogród piknikowy w Kucharowie”. Jest to inicjatywa mieszkańców Kucharowa, którzy od dawna marzyli o strefie rekreacyjnej w centrum sołectwa. W ramach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych, dokumentację projektową dotyczącą budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działkę oraz wykonanie ogrodzenia. Z funduszu sołeckiego został również wykonany zjazd publiczny z drogi powiatowej.
Na powyższe działania inwestycyjne przeznaczono kwotę 11.134,85 zł.

Print Friendly, PDF & Email