Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Łubowo – rok 2020

W Strzeszynie coraz piękniej i bezpieczniej / październik

Sołectwo Łubowo z sukcesem zakończyło kolejne zadanie z zakresu funduszu sołeckiego. W miejscowości Strzeszyn wyrównano ok. 49 m2 nawierzchni jezdni wykonanej z kostki brukowej. W czynie społecznym pomalowane zostały również balustrady mostu na kanale wodnym. Dzięki zaangażowaniu sołtysa – pani Agnieszki Kwiatkowskiej, członków Rady Sołeckiej i mieszkańców Strzeszyna, w sołectwie Łubowo jest nie tylko coraz piękniej, ale też bezpieczniej. Zadanie inwestycyjne zrealizowano z budżetu Gminy Borne Sulinowo – z funduszu sołeckiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycję wyniosła 6.000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email