Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Nobliny – rok 2020

„Zakup altany ogrodowej wraz z dostawą i montażem dla sołectw: Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo”

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn. „Zakup altany ogrodowej wraz z dostawą i montażem dla sołectw: Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo”.

Dzięki sołtysom Noblin i Dąbia – Pani Luizie Kostrubiec i Pani Danucie Cywińskiej, mieszkańcy i turyści zyskali miejsca, w których można odpocząć niezależnie od pogody, chroniąc się przed deszczem lub skwarem.

Urokliwe ogrodowe altany wraz z wyposażeniem zostały usytuowane na działkach gminnych w sołectwach Nobliny i Dąbie, tworząc miejsca idealne do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz organizowania przyjęć i spotkań jednoczących mieszkańców sołectwa.
W przedsięwzięcie zaangażowali się mieszkańcy sołectw.

Wartość zadania wyniosła 12.600,00 zł.

Altana w Noblinach

Altana w Noblinach

Print Friendly, PDF & Email