Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Nobliny – rok 2021

Kolejna altana rekreacyjna w sołectwie Nobliny / lipiec

W miejscowości Nobliny posadowiono drewnianą, sześciokątną altanę rekreacyjną o wym. 4 m x 3,5 m. Obiekt wyposażono w stół i 5 wolnostojących ław z oparciem.

To już druga tego typu budowla w sołectwie Nobliny sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego. Nie tylko zdobi gminny teren rekreacyjny, ale służy także mieszkańcom sołectwa.

W realizację zadania zaangażowali się: sołtys – p. Luiza Kostrubiec, rada sołecka i mieszkańcy, którzy wykonali utwardzenie z kostki brukowej pod zabudową.

Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 6.850,00 zł.

Kolejna altana rekreacyjna w sołectwie Nobliny

Kolejna altana rekreacyjna w sołectwie Nobliny

Print Friendly, PDF & Email