Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Piława – rok 2020

W Piławie coraz piękniej! / sierpień

Zakończone zostało kolejne przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Tym razem mieszkańcy Piławy i turyści mogą cieszyć się z efektów prac związanych z zagospodarowaniem terenów przyległych do linii brzegowej jeziora Pile. Działania, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą objęły umocnienie linii brzegowej oraz uzupełnienie i rozplantowanie piasku na plaży. Inwestycja to kolejny bardzo ważny element zagospodarowania dużego terenu rekreacyjnego w Piławie, który z każdym rokiem staje się coraz piękniejszy.

Inwestycja to efekt współpracy mieszkańców sołectwa Piława, sołtysa – pani Zofii Schmidt i pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Inwestycyjne zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Borne Sulinowo – z funduszu sołeckiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycję – 20.688,60 zł.

Print Friendly, PDF & Email