Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Silnowo – rok 2020

 

Zadanie: Konserwacja terenu rekreacyjnego nad jez. Pile w Silnowie „Dolnym” oraz dostawa i montaż jednego podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej na dz. nr 144/2 w Silnowie

  • Koszt realizacji: 9.067,00 zł
  • Okres realizacji: wrzesień – październik 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane na dz. nr 144/2 w m. Silnowo i polegało na utwardzeniu terenu z kostki betonowej pod wiatą, konserwacji wszystkich drewnianych ławek oraz montażu urządzenia siłowni zewnętrznej tj. biegacz i orbitrek.

Podsumowanie roku 2020

Środki przyznane sołectwu Silnowo w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 26.792,38 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 26.792,38 zł (100 %) w tym:

  • zakup urządzenia siłowni zewnętrznej biegacz i orbitrek – 4.500,00 zł
  • konserwacja terenu rekreacyjnego nad j. Pile w miejscowości Silnowo – 4.567,00 zł
  • zakup namiotu ekspresowego 2,5 m x 2,5 m – 1.020,00 zł
  • zakup namiotu Grand o wymiarach 5 x 8 m 560 g/m2 z ramą podłogową – 3.179,00 zł
  • zakup sprzętu grającego ( zastaw nagłośnieniowy, mikser, mikrofon, przewody i kable) – 7.862,30 zł
  • zakup 10 zestawów biesiadnych ( 1 zestaw: stół 60 x 220 cm, 2 ławki 25 cm x 220 cm) – 2.931,24 zł.
  • poprawa estetyki wsi – 632,84 zł,
  • Organizacja imprez cyklicznych w sołectwie – 2.100,00 zł
Print Friendly, PDF & Email