Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Silnowo – rok 2021

 

Zadanie: Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Silnowo

  • Koszt realizacji: 19.999,80 zł
  • Okres realizacji: lipiec – grudzień 2021

W ramach zadania wyrównano i oczyszczono teren w obrębie Świetlicy w Silnowie oraz zakupiono materiały budowalne, które wykorzystano podczas prac przygotowawczych realizowanych w ramach remontu Świetlicy w Silnowie.

Zadanie: Zakup donic kwietnikowych do miejscowości Silnowo

  • Koszt realizacji: 1.056,00 zł
  • Okres realizacji: kwiecień 2021

W ramach zadania zakupiono dwie betonowe donice, które usytuowano na terenie przy Ośrodku Zdrowia w Silnowie.

Podsumowanie roku 2021

Środki przyznane sołectwu Silnowo w ramach funduszu sołeckiego stanowiły 26.502,62 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła: 26.501,80 zł (99,99 %):

  • przedsięwzięcie pn.: „Estetyka wsi” zrealizowano za kwotę 2.772,55 zł w tym:
  • za kwotę 1.056,00 zł zakupiono 2 betonowe donice kwietnikowe.
  • remont świetlicy w miejscowości Silnowo sfinansowano za kwotę 19.999,80 zł,
  • na zakup części do pomostów w Dąbrowicy i Silnowie przeznaczono kwotę 972,93 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych oraz imprez cyklicznych promujących gminę Borne Sulinowo” sfinansowano za kwotę 2.756,52 zł.
Print Friendly, PDF & Email