Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sołectwo Silnowo – rok 2022

 

Zadanie: Altana rekreacyjno-biesiadna w Silnowie

  • Koszt realizacji: 23.041,78 zł
  • Okres realizacji: sierpień – październik 2022

W ramach zadania na terenie działki 144/4 w Silnowie posadowiono altanę rekreacyjno-biesiadną o wymiarach 8 x 4, której wartość bez wyposażenia wyniesie 33.800,00 zł: z czego 15.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Grantu Sołeckiego 2022 r., 15.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, kwota 3.800,00 zł to również środki funduszu sołeckiego przeznaczone na zakup wyposażenia altany.
W ramach środków funduszu sołeckiego w sierpniu br. za kwotę 4.241,78 zł wykonano utwardzenie terenu o powierzchni ok. 38,25 m2 pod zabudową. Finalnie zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 38.041,78 zł (w tym środki z Grantu Sołeckiego 15.000,00 zł i środki funduszu sołeckiego 23.041,78 zł).

Podsumowanie roku 2022

Środki przyznane sołectwu Silnowo w ramach funduszu sołeckiego stanowiły 27.741,78 zł. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła: 27.740,96 zł (≈100 %):

  • przedsięwzięcie pn.: „Altana rekreacyjno-biesiadna w Silnowie” dofinansowano kwotą 23.041,78 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych oraz imprez promujących Gminę Borne Sulinowo” zrealizowano za kwotę 3.500,00 zł,
  • przedsięwzięcie pn.: „Estetyka wsi” zrealizowano za kwotę 1.199,18 zł
Print Friendly, PDF & Email