Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Komorze

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Komorze, obręb ewidencyjny Komorze, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 37/1 o pow. 0,4500 ha,
nr 37/6 o pow. 0,4361 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 4.UTk (kąpielisko nr 3) – kąpielisko istniejące, możliwość budowy pomostu bez zaplecza magazynowego, zakaz biwakowania.

Komorze

Print Friendly, PDF & Email