Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2024

*****************

 

*****************

Zwierzęta bezdomne – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Gminy Borne Sulinowo przekazywane są do SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w Szczecinku przy ul. Rybacka 7, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.
Ilość zwierząt wyłapywanych i przebywających w schronisku niestety rośnie. Zachęcamy Państwa do adopcji tych zwierząt. Psy są przebadane, zaszczepione i oznakowane.
Dodatkowych informacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie udziela Straż Miejska tel. 606 112 587 lub pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 94 37 34 159.

*****************

Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny.

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie organizuje akcję: POSZUKIWANIA WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH PSÓW, nad którymi sprawuje opiekę, a znajdujących się w schronisku.
Chcemy znaleźć dla nich nowy dom, pełen miłości i opieki. Nie chcemy by dalej przebywały w szarych, zimnych klatkach. Każde zwierzę potrzebuje, by się nim zainteresować, zaopiekować, po prostu poświęcić mu trochę czasu.

Prosimy o świadome i odpowiedzialne decyzje! Zwierzęta przebywające w schronisku zostały kiedyś porzucone przez człowieka i mają za sobą wiele negatywnych doświadczeń.

W przypadku gdy widzisz bezdomne zwierzę zgłoś Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie tel. 606 112 587.

*****************

Schronisko dla zwierząt w Szczecinku w internecie:

https://www.facebook.com/schroniskoszczecinek/?locale=pl_PL

http://www.pgk.szczecinek.pl/index.php/schronisko-dla-zwierzat

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Print Friendly, PDF & Email