Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Zgodnie z art. 11  ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o przystąpieniu Gminy Borne Sulinowo do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 lipca 2023 r.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Gmina Borne Sulinowo do sprzedaży końcowej przeznacza:

  • Groszek – 45 ton
  • Orzech – 6 ton

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1.850,01 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Węgiel nie jest workowany.

Wniosek

Print Friendly, PDF & Email