Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – podczas którego Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach i przyznanych dotacjach: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Print Friendly, PDF & Email