Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH PROMUJĄ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW

Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!
Więcej na stronie https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw

 

Print Friendly, PDF & Email