Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

„Kulinarna podróż po regionie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi”

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach od wielu lat angażuje się w działania służące rozwojowi obszarów wiejskich, promocji tradycyjnej żywności województwa zachodniopomorskiego oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

W ramach promocji naszego regionu i pielęgnowania dziedzictwa kulinarnego w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 zaplanowane zostało spotkanie online skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń funkcjonujących na obszarach wiejskich, Kół Gospodyń Wiejskich, producentów tradycyjnej żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich.

Wiodącym elementem spotkania będzie FESTIWAL TRADYCYJNYCH POTRAW WIGILIJNYCH „Kulinarna podróż po regionie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi”, którego celem jest popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych i potraw regionalnych.

Prelegentem spotkania będzie Pani Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Wydarzenie FESTIWAL TRADYCYJNYCH POTRAW WIGILIJNYCH „Kulinarna podróż po regionie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi” objęte zostało patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Link do rejestracji:
https://zodr.clickmeeting.com/festiwal-tradycyjnych-potraw-wigilijnych-kulinarna-podroz-po-regionie-/register

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email