Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nabór na Partnera projektu

Gmina Borne Sulinowo ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w zakresie Działania 6.9 Edukacja ogólna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w zakresie kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Zapraszamy do złożenia oferty. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze na Partnera

Formularz oferty

Print Friendly, PDF & Email