Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Stowarzyszenia Be Happy na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy Olsztyn 2024 r.”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do 5 lutego 2024 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta Stowarzyszenia Be Happy – Obóz sportowy Olsztyn 2024

 

Print Friendly, PDF & Email