Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

OFERTA STOWARZYSZENIA BORNEŃSKIE WRZOSY ZŁOŻONA W TRYBIE „MAŁYCH GRANTÓW” W 2023 R. PN. „X – LECIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „BORNEŃSKIE WRZOSY”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 19 kwietnia 2023 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

BORNEŃSKIE WRZOSY – X – LECIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU

 

Print Friendly, PDF & Email